Změny ve stavebním zákoně: Patří mezi ně i pokuta až 400 tisíc Kč

Fotografie: Pixabay

Nový stavební zákon komplikovala řada novelizací a stejně tak snaha o komplexní řešení, které by bylo přijatelné pro všechny zúčastněné strany.

Zdá se však, že se začalo blýskat na lepší časy a konečně dojde na prospěšné změny ve stavebním zákoně. Však to také trvalo řadu let. Déle než mnohá dlouhá stavební řízení. Některé změny přišly v platnost již od 1. ledna 2024, jiných se stavebníci dočkají během letošního roku a další proběhnou v roce 2025. Zaměřme se na ty letošní.

Novela stavebního zákona byla po shodě ve Sněmovně i v Senátu podepsána prezidentem republiky v květnu 2023. Pro vyhrazené druhy staveb (průmyslové či dopravní) platí nový předpis již od ledna letošního roku, píší na webu IRozhlas. A v plném rozsahu, tedy pro stavby běžné, což jsou zejména rodinné a bytové domy, přijdou změny nového stavebního zákona (NZS) v platnost od 1. července 2024.

Co změny ve stavebním zákoně řeší

Protože návrh, aby byl zřízen Nejvyšší stavební úřad, který by řešil vše, co k rozhodování o stavbách přísluší, neprošel, bylo rozhodnuto takto:

  • O vyhrazených stavbách (dálnice, dráhy, letecké stavby, stavby jaderného zařízení, nově po novele také velké výrobny z obnovitelných zdrojů aj.) bude rozhodovat nově zřízený Dopravní a energetický stavební úřad DESÚ (potažmo Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu).
  • Působnost stavebních úřadů v krajích a obcích zůstane zachována. Nejvyšším orgánem pak bude Ministerstvo pro místní rozvoj. Zaniknou specializované (vodoprávní, dopravní, báňské) stavební úřady.

Hlavním cílem NSZ má být překonání komplikovanosti a roztříštěnosti současného systému povolování staveb a zavedení jednotného integrovaného řízení o povolení stavby. Zjednodušeně tento cíl vyjadřovalo heslo, cituji: „Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko.“ Nový stavební zákon se stává pevnou právní normou a dlouhodobou jistotou pro projektanty, stavebníky i stavební úřady. O tom, na co nezapomenout před stavbou domu, jsme již na BydlímeÚtulně psali.

Chcete se vyhnout pokutě až 400 tisíc korun?

Pro stavebníky přináší NSZ nejen výhody, ale i některé povinnosti. Pro zajištění transparentnosti a bezpečnosti stavebních prací je stavebník, či spíše majitel nemovitosti nově povinen uchovávat aktualizovanou stavební dokumentaci. V opačném případě by se mohl dočkat pokuty až do výše 400 tisíc korun, uvádí web DůmAZahrada. Stavební dokumentace musí být vždy aktuální a v souladu s platnou legislativou. To může zahrnovat nutnost revize stávající dokumentace, případně pořízení nového pasportu stavby.

Stát rozdává peníze na nové střechy. Na dotaci je možné dostat až 100 000 Kč

Co je pasport stavby?

Jedná se o zjednodušenou formu dokumentace, která odráží aktuální stav a uspořádání objektu. Ta je nutná při rekonstrukci, prodeji nemovitosti, plánování stavebních zásahů, změně využití objektu, údržbě, odstranění stavby či při žádosti o hypotéku. Pasport obsahuje výkresy současného stavu nemovitosti, technickou zprávu a průvodní zprávu, popisující skutečné využití všech prostor. Vlastníci by měli věnovat zvýšenou pozornost správě svých stavebních dokumentací, aby se vyhnuli pořizování pasportizace či případným sankcím.

Jak bude vypadat nový stavební zákon – procesní změny

  • Stavba bude povolena v jednom aktu, proběhne tedy jedno základní řízení o povolení stavby. Dojde k propojení různých správních úřadů, které mezi sebou začnou sdílet jeden elektronický správní spis. Další výhodou je zrychlené řízení, jež v jednoduchých případech a při splnění stanovených podmínek (doložení souhlasu všech sousedů a dalších účastníků), umožňuje vydat povolení ihned po podání žádosti.
  • Zrychlení a zjednodušení stavebního řízení díky digitalizaci – stavební řízení bude probíhat v digitální formě, a to prostřednictvím Portálu stavebníka. Pro práci s portálem nebude zapotřebí žádný speciální software. Postačí mít podporovaný webový prohlížeč a elektronickou identifikaci. Podklady však bude možné i nadále předkládat v listinné podobě, uvádí web Ministerstva pro místní rozvoj.
  • Stavební úřady budou rozhodovat v pevně stanovených lhůtách. Pro stavbu rodinného domu získáte povolení už za 30 dní, u složitějších staveb typu dálnice nebo elektrárna do 120 dní.

  • Jednotné environmentální stanovisko JES – nahradí závazná stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí z oblasti životního prostředí; ta jsou stále ještě vydávána podle devíti různých zákonů.
  • Zjednodušená bude také instalace FVE panelů do výkonu 50 kWp. Budou-li splněny požadavky na statiku a požární bezpečnost, nebude požadováno posouzení stavebním úřadem. Nově se také neposuzuje podmínka vzhledu stavby, protože je to subjektivní kritérium. Jedinou výjimkou jsou stavby pod ochranou státní památkové péče.
  • V případě odvolacího řízení rozhodne Odvolávací SÚ sám a nebude již případ vracet stavebnímu úřadu prvního stupně. Výsledkem bude taktéž zrychlení procesů.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]