Věčný zápach z cigaretového dýmu z vedlejšího balkonu: Soused na kouření nemusí mít právo

Fotografie: Depositphotos

Bydlení v bytovém domě může někdy přinášet nepříjemnosti. Vždy je nejlepší se v případě sousedského sporu vzájemně domluvit. Někdy však domluva není možná.

Rušení nočního klidu, hlasitá hudba, kouření nebo grilování na balkoně, to je jen zlomek věcí, kterými vás vaši sousedé mohou obtěžovat. Zatímco rušení nočního klidu můžete s klidem vyřešit přes policii, s takovým kouřením na balkoně to tak jednoduché není. Je potřeba nejdříve zjistit, kdo je majitelem balkonu, abyste se případně mohli bránit.

Je balkon společným vlastnictvím?

Balkony mohou být zapsány jako společné části domu, přestože se na ně vstupuje z bytu vlastníka. Pro společné prostory pak může SVJ výslovně určit, co se na nich smí a nesmí dělat. Jednoduše, pokud si do stanov vlastníci odhlasují zákaz kouření na balkonech, mělo by to být dodržováno. Je však třeba dodat, že v tomto ohledu ještě neexistuje závazná soudní judikatura.

I kuřák by se mohl domáhat svého práva na svobodné a výlučné užívání svého bytu. Lépe se tak jeví možnost využít ustanovení § 1013 občanského zákoníku, podle kterého se musí vlastník bytu zdržet všeho, co způsobí, že kouř (cigaretový kouř) vniká do bytu jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání bytu.

V rámci tohoto paragrafu můžete na souseda podat tzv. negatorní žalobu k místně příslušnému soudu. Soud pak bude posuzovat, zda jde o obtěžování nad míru přiměřenou místním poměrům. Není tedy zaručené, že soud nakonec rozhodne ve váš prospěch. K řízení je příslušný okresní soud, v jehož obvodu se nachází předmětný byt.

muž kouří na balkoně
Fotografie: Freepik

Donutit souseda nekouřit na balkoně není jednoduché

Obecně lze říci, že domoci se toho, aby váš soused přestal na balkoně kouřit, je špatně vymahatelné a často jde o běh na dlouhou trať. Pokuste se tedy se sousedem nejprve v klidu domluvit. Pokud vám nevyjde vstříc, obraťte se na SVJ. Pokud ani to nekoná, můžete se pokusit dohodnout s ostatními sousedy, aby se do stanov zavedl zákaz kouření na balkonech.

Všechny pokusy selhaly? Pak už vám zbývá jen výše zmíněná žaloba s nejistým výsledkem. Něco jiného však platí v případě, že by váš soused kouřil na balkoně marihuanu. V takovém případě máte mnohem širší pole působnosti. Můžete na souseda přivolat policii, která jej může pokutovat. Mnohem snadněji se vám také tento zákaz bude prosazovat do stanov vlastníků jednotek.

Zdroj: Zakonyprolidi

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]