Budovy v Česku budou muset být kvůli nárokům EU zcela bezemisní. Unie stanovila i termín

Fotografie: Depositphotos

Budovy bez emisí do roku 2025. ČR aktualizovala Státní energetickou koncepci a má v úmyslu dodržet Směrnici EU a propracovat se včas ke klimatické neutralitě.

Evropský parlament schválil v březnu Směrnici o energetické náročnosti budov, a to jako součást balíčku Fit for 55. Mimo jiné se ve směrnici uvádí, že do roku 2050 nesmí budovy v Unii produkovat žádné emise. A měly by být energeticky soběstačné. Členské státy mají nyní dva roky (tedy do konce roku 2026), aby toto uvedly do praxe a do života svých občanů. V České republice celou záležitost řeší Ministerstvo průmyslu a obchodu. Už nyní je jasné, že bude nutné uplatnit výjimky, zejména u historických a architektonicky cenných budov. A také u budov, kde nebude možné pravidla směrnice z technických důvodů aplikovat.

Pomalé zateplování budov v ČR

Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, je zapotřebí mít budovy dobře zateplené. Tímto způsobem se minimalizuje spotřeba energie pro vytápění i chlazení bytů. A nízká spotřeba energie jde dle webu MPO ruku v ruce s nízkými emisemi uhlíku – čím nižší energetická spotřeba, tím nižší uhlíková stopa. O dekarbonizaci se usiluje už mnoho let, avšak prozatím je spotřeba energie v EU poměrně vysoká. A zejména v ČR neprobíhá zateplování nemovitostí dost rychle, aby byly unijní požadavky na energetickou náročnost budov splněny včas.

Většina obytných budov v České republice rozhodně vyšší energetický standard nesplňuje. Souvisí to i se stářím zdejšího bytového fondu. Jak uvádí SeznamZprávy, budov, které byly postaveny do roku 1980, bylo komplexně zatepleno pouhých 40 %. Některé domy prošly jen částečným zateplením (kupříkladu výměna oken), jiné nejsou zatepleny vůbec. Znamená to tedy, že by se u nás mělo významně zrychlit renovační tempo.

A důležitá je i kvalita a komplexnost renovací. Na jejich velkou část bude možné získat příspěvky z dotačních programů Ministerstva životního prostředí. Na BydlímeÚtulně jsme pro vás napsali o dotaci v projektu Oprav dům po babičce.

Od září roku 2024 hrozí pokuta za používání starého kotle. Její výše může být až 50 000 Kč

Bezemisní novostavby

Rok 2050 se týká pouze stávajících budov. Novostavby mají bezemisní limit stanovený jinak: veškeré nově postavené státní budovy musí být bez emisí od roku 2028. Novostavby rodinných a bytových domů a ostatní novostavby musí bezemisní kritéria splňovat od roku 2030. Půjde tedy o zásadní kroky, které budou postupně směřovat k nulové produkci emisí. Již dnes se staví například pasivní domy, které už žádnou energii nepotřebují, anebo budovy energeticky pozitivní, jež si bezemisní energii vyrobí samy.

Zprávy z MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu na svém webu uvádí, že státní energetická koncepce počítá s tím, že by se Česká republika měla do roku 2050 ke klimatické neutralitě přiblížit. Základem proměny energetiky je postupný útlum uhlí, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, rozvoj jaderné energie, využití zemního plynu jako tranzitního paliva, náhrada zemního plynu nízkouhlíkovými a obnovitelnými plyny (v dlouhodobějším horizontu by ho měl nahradit zejména biometan a vodík).

Zateplování budov sníží spotřebu energií
Fotografie: Unsplash

Například u zemního plynu pro primární energetické zdroje se počítá se spotřebou: do roku 2030 – 21 %; do roku 2040 mezi 12–16 % a do roku 2050 už jen pouhých 7 %. A fotovoltaika bude kolem roku 2050 nejspíš na všech domech, u nichž je to technicky proveditelné.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*