O těchto klíčových právech netuší drtivá většina nájemníků. Mnozí majitelé bytů neznalost zneužívají

Fotografie: Depositphotos

Nájemní bydlení přináší jak majiteli bytu, tak i nájemníkovi řadu práv a povinností. A ty mají být dodržovány, aby nedocházelo ke sporům.

Obě strany jsou vázány jednak dodržováním nájemní smlouvy, ale také občanským zákoníkem. Vždy je doporučeno, aby si zúčastněné strany byly vědomy svých práv a povinností a aby se snažily o vzájemnou dohodu a komunikaci v případě nejasností.

Práva majitele bytu

Majitel nájemního bytu má určitá práva a ta mu umožňují stanovit nájemníkovi pravidla pro užívání svého majetku. Nicméně existují zákonné limity toho, co může majitel nájemníkovi zakázat. Majitel může požadovat dodržování domovního řádu; v případě bytového domu může stanovit pravidla pro užívání společných prostor a určit pravidla obecného chování, pokud to není přímo zaneseno v domovním řádu.

Nájemní bydlení s sebou nese také zacházení s vybavením bytu; to také může specifikovat majitel. Byt ani jeho vybavení nemají být totiž opotřebené víc, než odpovídá obecným zvyklostem. Majitel by si měl do nájemní smlouvy zanést možnost pravidelné kontroly užívání jeho bytu s tím, že při porušování pravidel může nájemník dostat výpověď z bytu dřív, než je určeno ve smlouvě. A také si sjednat požadavek úhrady za případné zničené věci. Přitom je dobré pořídit si fotografie bytu a jeho vybavení při předání nájemníkovi.

panelák

Společenství vlastníků jednotek získala novou pravomoc, díky které si s dlužníky mohou poradit po svém

A zákon řeší také to, kdo má uhradit opravy v pronajatém bytu, jak jsme na BydlímeÚtulně v minulosti napsali. Majitel bytu je totiž povinen udržovat byt ve způsobilém stavu, případné udržovací práce a opravy půjdou z jeho kapsy.

Co majitel bytu nesmí

  • Podle občanského zákoníku nesmí majitel zakázat nájemníkovi například zřízení trvalého pobytu v nájemním bytě. Na úřadě bude nájemník k trvalému pobytu přihlášen právě na základě nájemní smlouvy.
  • Nesmí zakázat chov drobných domácích zvířat, pokud to není nepřiměřené. To zhruba znamená, že zvíře nesmí znečišťovat a znehodnocovat byt a dům, nesmí ostatní spolubydlící obtěžovat hlukem, nesmí volně pobíhat po bytovém domě. Pravidla při chování zvířat mohou být součástí nájemní smlouvy. K porušení pravidel by měl být zároveň uveden postih.
  • Nesmí vám zakázat nastěhování dalšího člena rodiny, pokud by to ovšem nebylo předem ošetřeno smluvně. Pokud byste chtěli vzít do podnájmu cizí osobu, musíte to mít majitelem schváleno, uvádí web MůjLife.

Nájemní bydlení přináší práva i povinnosti oběma stranám

  • O výjimku se jedná, kdyby chtěl nájemce bytu poskytnout někomu krátkodobé útočiště v nouzi – to pak majitel bytu schvalovat nemusí.
  • Nesmí vám zakázat kouření v bytě, pokud tím nebudete nijak obtěžovat ostatní obyvatele domu.
  • Majitel nesmí zakázat ani rozumné podnikání v bytě, pokud to neobtěžuje, a hlavně neohrožuje ostatní obyvatele domu a nehrozí případné poškození či jiné znehodnocení bytu.
  • Majitel nesmí nájemníkovi zakázat přijímat návštěvy, pokud budou probíhat v souladu s nájemní smlouvou a domovním řádem, upozorňuje web Lidovky.

Nájemník

Své limity má však i chování nájemníka. Ten nesmí poškozovat byt a jeho zařízení, nesmí ohrožovat ostatní obyvatele domu a nad míru přiměřenou poměrům je čímkoliv obtěžovat. Chov nebezpečných zvířat je spíše nežádoucí až nepřípustný a na balkóně panelového domu není možné mít králíkárnu. Stejně tak nelze provozovat v bytě truhlárnu anebo z okna bytu kouřit od rána do večera.

Pokud má nájemník nějaké pochybnosti či dotazy týkající se jeho práv a povinností, měl by se obrátit na právního poradce nebo spotřebitelskou organizaci, která mu může poskytnout další informace a podporu. Pokud bude co nejvíce pravidel zapsáno v nájemní smlouvě (nesmí však být v rozporu se zákonem), v případných sporech se strany snáz vyhnou soudnímu řízení.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*