Do konce roku je třeba doložit vlastnické právo k nemovitostem bez jasného majitele. Jinak propadnou státu

Fotografie: Utar / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0

Desítky tisíc luk, lesů, ale třeba i vinic nebo garáží jsou nyní bez správně zapsaného vlastníka. Čas na vyřešení tohoto problému se krátí.

Již jen velmi málo dní zbývá vlastníkům nemovitostí, pozemků či polí, aby se o svůj majetek přihlásili. Pokud tak neučiní do konce roku 2023, jejich majetek propadne státu, který s ním dále bude moci nakládat podle svého uvážení.

Jak k nesrovnalostem úřad přišel

Česká byrokracie je dnes velmi silná v kramflecích, nicméně nebylo tomu tak vždy. Zatímco dnes ji lze do určité míry považovat i za brzdu rozvoje českého státu, jak uvádí IRozhlas, především za dob komunismu si s papírováním stát v některých oblastech tolik hlavu nedělal. Důkazem je rozhodnutí z 50. let o zrušení povinnosti vést záznamy o majitelích nemovitostí. Nicméně nesrovnalosti vytvořilo i třeba nedůsledné zakreslování soukromých hranic či zániky státních podniků.

Výsledkem je téměř 350 tisíc chyb v systému katastrálního úřadu. Nejasní vlastníci jsou u tisíců staveb, jako jsou třeba garáže, louky, orné půdy, o něco méně pak sady a zahrady. Nejčastějším důvodem, proč jsou uvedené majetky bez vlastníka, je smrt posledního majitele. Chybou je ale rovněž i to, když u ztotožnění vlastníka není uvedený důležitý údaj, jakým je třeba datum narození nebo trvalé bydliště.

Jak sjednat nápravu

Ať už k chybě došlo jakýmkoliv způsobem, zajištění nápravy je víceméně v rukách samotných majitelů. O opravy a doplnění údajů se nicméně snaží i samotný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Na stránkách úřadu jsou seznamy, v nichž si lidé mohou ověřit, zdali nejsou vlastníky nějakého majetku či jimi byli jejich příbuzní.

Fotografie: Ванилица / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Pohádkové bydlení nabízí perníková chaloupka, která spojuje magii s moderností v unikátním designu

Jakmile zjistí, že je na seznamu i jejich jméno, měli by to co nejdříve oznámit příslušným úřadům. Situace může být rovnou vyřešená zápisem do katastru či třeba zahájením dědického řízení. Jakékoliv řešení je nicméně časově omezeno – majetky, jež nebudou mít k 1. 1. 2024 zapsaného majitele či u nich nepoběží dědické řízení, propadnou státu. Podobně nevyužívané nemovitosti se pak mohou ocitnout v hlavní roli jiných článků na Bydlíme Útulně.

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]