Nový zákon EU ovlivní trh nemovitostí ve všech členských státech. Jedná se o rozdělení bytů podle emisních norem

Fotografie: Biodedek / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0

Připravovaný zákon by mohl ovlivnit prodeje bytů a nemovitostí ve všech zemích Evropské unie. Zjistěte, jaké změny se chystají a jak se vás to může v budoucnu dotknout.

Připravovaný zákon EU v následujících letech nejspíš ovlivní trh s nemovitostmi. Změna by měla ovlivnit jak pronájmy nemovitostí, tak i jejich prodej. Některé druhy by se mohly začít potýkat s nepříjemnými problémy, které by mohly negativně ovlivnit jejich úspěch na trhu. Podívejte se, co se připravuje a jaké změny by mohly v následujících letech nastat.

Rozdělení bytů podle emisních norem

Velkou ránou pro realitní trh by mohl být zákon EU, podle kterého by měly být byty klasifikovány do několika emisních norem, kdy A je nejlepší hodnocení a G naopak nejhorší. Budovy a bytové jednotky označeny písmenem A pak budou zcela bezemisní, zatímco byty třídy G by měly postupně z celého realitního trhu zcela vymizet.

Nově stanovené normy

Cílem Evropské unie je, aby budovy snižovaly náklady na svou údržbu a počet emisí, které produkují. Do roku 2026 se tento požadavek vztahuje jen na veřejné objekty. Od roku 2028 už se překlopí i na soukromý sektor. To vyvolává mnoho otázek a pochybností o způsobu dosažení tohoto cíle, jeho kontrolování a sankciování.

Za neposekaný trávník může hrozit pokuta až 10 000 Kč. V praxi se však ponechává lhůta

byt s balkonem
Fotografie: Pexels

Při výstavbě novostaveb pak musí být jako zdroj vytápění použita fotovoltaika nebo tepelná čerpadla. Zákon však myslí i na starší budovy, která musejí do roku 2030 splňovat kritéria normy třídy W. Nabízí se tak postupná výměna stávajícího vytápění za nové zdroje tepla, jež budou bezemisní. Tím by se měl snížit negativní dopad na životní prostředí.

Povinnosti prodejců a pronajímatelů

Nové předpisy tak prodejcům i pronajímatelům uloží povinnost poskytnou při prodeji nebo pronájmu nemovitosti průkaz energetické náročnosti budovy. Takto bude protistrana přesně seznámena s tím, kolik stojí její údržba. Budovy, které však nesplní kritéria třídy G, nejspíš nebude možné v budoucnu prodat ani pronajmout.

Zdroj: Domek i Ogrodek

Absolvent České zemědělské univerzity, který je již od malička velkým kutilem. V podstatě vše, co je možné najít v j... [Více o autorovi]