Obytné budovy v ČR musí být do roku 2050 zcela bezemisní. Klíčem jsou i solární panely a biomasa

Fotografie: Pixabay

Spotřeba energie v Evropě je stále vysoká a s ní se táhne i výrazná emisní stopa. Směrnice EU stanovila rok 2050 jako limitní pro bezemisní budovy.

Evropský parlament schválil balíček Fit for 55. Jeho součástí je i Směrnice o energetické náročnosti budov. Vztahuje se především ke spotřebě energie jak pro vytápění, tak i pro chlazení nemovitostí. Aby byla její potřeba minimalizována, mají být budovy dobře zatepleny. Ruku v ruce se snižováním spotřeby energií jde i snižování emisí uhlíku. Ty by měly budovy v celé Evropské unii, tedy i v České republice, přestat produkovat do roku 2050. Snad jedinými výjimkami se stanou historické stavby a architektonicky cenné budovy.

Zateplování domů v ČR

Domy v Česku se zateplují bezmála třicet let. Ale to stále nestačí. Aby byla unijní Směrnice naplněna, musela by se rychlost renovací obytných domů až ztrojnásobit. K zateplení jich totiž ještě zbývají statisíce, uvádí web SeznamZprávy. Pokud nebudou domy zatepleny, Česká republika nesplní požadavky na energetickou náročnost budov. Všechny obytné domy mají být bezemisní: čím nižší energetická spotřeba, tím nižší emise.

Přípravou legislativních změn na podkladě evropské směrnice se zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Stejně jako ostatní členské státy EU má čas dva roky na to, aby směrnici převedlo do zákona. Evropská unie uvádí, že motivací pro tvorbu těchto opatření byla skutečnost, že 40 % spotřeby energie připadá na budovy. A ty mají na emisích skleníkových plynů, souvisejících s energiemi, podíl 36 %.

Spotřeba energie se sníží zateplením domu
Fotografie: Pixabay

Rok 2028 je směrodatný pro veškeré nově postavené státní budovy – ty musí být zcela bezemisní. Novostavby rodinných domů a ostatní novostavby musí kritéria pro bezemisní stavby splňovat od roku 2030. Budou to zásadní kroky, které postupně povedou k úplné redukci emisí produkovaných budovami. Staví se pasivní domy, které žádnou externí energii nepotřebují, anebo dokonce energeticky pozitivní budovy, jež si bezemisní energii vyrobí.

V ČR se bude muset začít zrychlovat

Do roku 2030 má být bytový fond zrenovován tak, aby se průměrná spotřeba energií snížila o 16 %. Po dalších pěti letech, tedy v roce 2035, už mají být požadavky přísnější – pokles spotřeby energií bude muset dosahovat až 22 %. Nejvyšší podíl má zajistit úprava těch nejméně hospodárných staveb. Do roku 2050 musí být bytový fond zrenovován tak, že produkce emisí bude nulová. MPO ČR má vytvořit vlastní plán renovací neboli soubor opatření k dosažení dekarbonizace budov. Plán musí být připraven do konce roku 2026.

Stát rozdává peníze na nové střechy. Na dotaci je možné dostat až 100 000 Kč

Nové i staré budovy budou muset mít dobře zateplenou fasádu, střechu i podlahy, kvalitní okna. To proto, aby potřeba energie na vytápění (eventuálně na chlazení v letních měsících) byla co nejnižší. A ta má být pak pokryta zdrojem, který je k životnímu prostředí co nejšetrnější, upozorňuje web EnergieBezEmisí.

Snížení energetické náročnosti budov

Většina českých obytných budov v současnosti energetický standard nesplňuje. Některé domy jsou zateplené jen částečně, jiné vůbec. Aby ČR dodržela Směrnici Evropské unie, bude se u nás muset zrychlit renovační tempo. Stejně tak bude nutné zaměřit se na komplexnost a kvalitu renovací. Cílem je snížení energetické náročnosti budov a výměna zdroje energie za bezemisní (solární elektrárna, biomasa, tepelné čerpadlo).

Pravděpodobně se ještě rozjede fotovoltaický boom; předpokládá se, že kolem roku 2050 bude fotovoltaika prakticky na všech budovách, u nichž je to technicky možné. V současnosti je možné čerpat dotace jak na zateplení domu, tak na pořízení FVE či výměnu oken, a to z programu Nová zelená úsporám. Dotace může pokrýt až polovinu nákladů. Podobně lze využít příspěvky také z dotačních nástrojů Nová zelená úsporám Light či Oprav dům po babičce. O tom, jak a za kolik zateplit dům, jsme na BydlímeÚtulně již psali.

Do redakce Bydlimeutulne.cz se přidala během svých studií a práce redaktorky ji tak nadchla, že se rozhodla zůstat. Její v... [Více o autorovi]

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*